Tak for hjælpen, Kristian Jensen

Kære Kristian Jensen

Jeg har selv stemt på Venstre og jeg kan stadig lide jeres principprogram. Og da I alligevel ikke selv rigtig bruger det til noget, vil jeg - med god samvittighed - kopiere det meste af det, og bruge det til mit eget parti.

De Velorienterede - det første parti i Grøn Blok.

Det er utroligt, at du - indtil videre - er sluppet afsted med at overtræde Grundloven.
Her tænker jeg naturligvis på autoophuggernes erhvervsfrihed og ejendomsret samt din lovgivning med tilbagevirkende kraft.

Jeg kontaktede SKAT's hovedkontor i begyndelsen af 2006 og har stadig ikke fået svar på mine spørgsmål.

Ingen i SKAT har turdet svare, og heller ikke min artikel i Motormagasinet fra 2010, om selskabskonstruktioner til bevarelse af ejendomsretten, har jeg kunnet få svar på.

Tillykke med at du og Troels Lund Poulsen fik erklæret mig konkurs inden Højesteret har fået afgjort Finn Skyttes sag. Når det sker, kan jeg måske få svar på mine spørgsmål og få lov til at lave mine regnskaber.
Den sag, har du så også fået gjort yderligere kompliceret, ved at ændre regler undervejs. At ændre regler og lovgivning med henblik på at vinde en verserende sag, er iøvrigt også en overtrædelse af Grundloven.

Du er en sand mester ud i at begrænse enhver debat ved at komplicere den, nøjagtigt som grisen Squealer i Goerge Orwell's "Animal Farm" / "Kammerat Napoleon", som jo ellers er en grundbog ud i forståelsen af Socialismen.

Husker du min "Nazi-mail" fra 13-01-2010, som jeg sendte rundt til alle de medier i Danmark, som jeg kunne komme i tanker om. Hvis du har glemt den, kan du hente den her, jeg har ikke fortrudt et ord.

Heller ikke den, var der nogen der turde reagere på. I det hele taget, har det været utroligt vanskeligt at kunne fremføre nogen form for kritik i medierne, efter at Venstre er kommet til magten.

"Jeg afviser enhver form for kritik".

Om denne mail har været en medvirkende årsag til, at du kort efter blev gemt væk som gruppeformand, det er der nok ikke mange der ved.

Du har i den grad tændt mig, og jeg glæder mig til at diskutere politik med dig inde på "Borgen".
Og hvis ikke det lykkes mig at komme ind her i 2011, så arbejder jeg bare videre indtil næste valg.