Kornvænget 23

Et dejlig hus i Uvelse - en vidundelig stille landsby, hvor man ikke behøver at låse sine døre og kan sove med åbne vinduer

Vi levede lykkeligt i vores hus, indtil Slangerup Kommune sent i 2003 begyndte et større kloakrenoveringsprojekt. Huset rystede som en storebæltsfærge, skabe faldt ned og væggene slog revner inde i huset.

Da jeg ringede til Slangerup Kommune og klagede min nød, fik jeg besøg af en "uvildig ekspert" og en medarbejder fra Teknisk forvaltning, som tog dette billede. Det var den 15. januar 2004 kl. 17:43 - dette kan du kontrollere ved at højreklikke på billedet, downloade det, højreklikke og chekke egenskaberne for billedet. Bemærk at dryppladen er rystet løs.

Eksperten sagde at årsagen til de 2 nedfaldene skabe var uprofessionel ophængning, idet de anvendte 5 mm rawplugs (de røde) var alt for små. De indvendige revner i væggene forklarede han med at huset formentlig var dårligt funderet med dets beliggenhed på en åbrink. Revnerne i de indvendige vægge ville utvilvlsomt have været opstået før eller siden, så arbejdet med kloakkerne havde blot udløst omkring 7 års uundgåelige sætningsskader.

De ville sende mig en skadesanmeldelse, så jeg kunne få dækning for nogle ruller tapet og noget polyfilla. Mere skulle jeg ikke regne med, lod de mig forstå.

Kommunen fortsætter arbejdet som om intet var sket, og kort tid efter modtog jeg en rapport. I rapporten står der, at jeg skulle have sagt, at alle revnerne var der i forvejen og at jeg under anlægsarbejdet havde gjort mig forestillinger om at jeg kunne se revnerne vokse. Det jeg havde sagt var, at da jeg i 1989 købte huset, var der, som i så mange andre ældre huse, nogle hårfine revner rundt omkring. Men da huset allerede havde stået i over 20 år med malede vægge uden tapet, bekymredede det mig overhovedet ikke. Og da der først opstår problemer yderligere 14 år efter, og netop under kommunens arbejde, ser jeg ingen anden årsagssammenhæng.

I rapporten står desuden, at det ved besøget ikke kunne konstateres udvendige revner på huset.

En nat i foråret 2005 vågener jeg ved et kraftig brag - næste dag ser jeg tydeligt at der er revner i ydermuren - her er et billede fra 2006

Og her er det seneste billede.

På kommunens billede bemærker man dårligt de begyndende revnedannelser - og kommunen skrev jo netop også i deres rapport at der ikke var nogen revner udendørs.

Enhver kan se at der er særdeles tydelige revnedannelser på det seneste billede.

Ikke desto mindre konkluderer Rambølls syn- og skønsmand i sin rapport at:

  • at han ikke kan vurdere en evt. revneudvikling under entreprisens udførelse
  • de fleste revner må have været der før starten på entreprisen
  • revner kan have været skjult bag tapetet
  • murværket kan have befundet sig i en spændingstilstand som blot er blevet udløst
  • den alenestående mur ved garagen, som er sunket 15 cm, nok er bygget forkert.
  • der ikke var nogen grund til at kommnunen skulle have checket husets funderingsforhold inden arbejdets start
  • der i en og samme mursten er en niveauforskel på 5 mm

Skønsmanden medgiver dog at revner kan have udvidet sig.

I rapporten står:

"Det blev under synsforretningen oplyst at revnerne i huset var opstået tidligere"

Det er en lodret løn - jeg har en lydoptagelse af hele syn og skønsforretningen. Den vildfarelse kan han kun have fra kommunens rapport.

I skønsrapporten står endvidere:

Såfremt husets værdi og tilstand skal sikres i en salgssituation og dermed skabe en rimelig vished om husets funktion og værdi i en fremtidig salgssituation bør huset fundering forstærkes.

Se, det var var jo det kommunen skulle have været opmærksomme på inden arbejdet blev sat i gang.
Det står faktisk i COWI's projektmateriale, at de omkringliggende huses fundering bør undersøges.

Den "uvildige" ekspert, som jo netop var vidende om husets svage fundering, viste sig senere at være en ingeniør fra selvsamme Cowi.

Så her burde enhvert forsøg på ansvarsfraskrivelse have ophørt.

Men nej, både Rambøll, Cowi og selv min egen advokat bidrager med at forhale og forkludre sagen med lange skrivelser - alt til Hillerød Kommunes fordel.

Da August Jørgensen Advokater er kurator for mit bo og samtidig advokater for Hillerød Kommune, kan de internt på advokatkontoret beslutte, at jeg og mine kreditorer ikke skal have chancen for at vinde sagen mod Hillerød Kommune.

Rambøll mødereferat

Rambøll rapport

Rambøll Skønserklæring