Farvel til miljørigtig skrotning & autogenbrug hos Allerød Autoophug

25 års Jubilæum - 30 år i branchen

Den 1. maj 2011 kunne have være en stor mærkedag, men allerede den 9. september 2010 blev jeg trods højlydte protester erklæret konkurs i Skifteretten i Hillerød. Jeg troede, at det var løgn, for INGEN kan med sikkerhed beregne, hvor lidt eller hvor meget jeg eventuelt skylder SKAT. Den korrekte regnskabspraksis vil først være kendt den 2. marts 2012, når Finn Skyttes sag er afgjort ved Højesteret.

Tak til de mange trofaste kunder, som jeg lærte at kende i de næsten 30 år, jeg drev autoophug.

Jeg er ked, af at jeg ikke længere kan hjælpe jer med reservedele, og jeg savner de mange hyggelige stunder, hvor der var tid til en snak om biler, vind og vejr - samt alle de tossestreger politikerne under vejs fandt på for at klemme flere penge ud af os bilejere.

Forretningen var grundlæggende sund og veldrevet, men bueakratiets modvilje mod genbrug og manglende respekt for ejendomsretten spændte ben for mit livsprojekt.

Mit private hus fik alvorlige sætningsskader i 2005 under et kæmpe kloakrenoveringsprojekt - erstatningssagen mod Hillerød Kommune blev standset af SKAT's advokater, som desværre også var Hillerød Kommunes advokater.

På tvangsauktionen blev der budt 1 kr. - een krone - Realkredit Danmark solgte huset for 250.000 kr. til den interesserede køber inden auktion nummer 2 skulle finde sted. Jeg blev sat på gaden af fogeden. Hillerød Kommune bød mig velkommen på herberget for alkoholikere og stofmisbrugere hvor jeg kunne medbringe 1 plasticpose med tøj. Heldigvis havde jeg en campingvogn med gæld i og en familie, der kunne hjælpe med både flytning og penge til leje af opbevaringsrum hos Pelican Selfstorage. Alternativet ville have været, at advokatens flyttefirma havde ryddet huset og at jeg skulle sove sammen med fremmede mennesker, hvis største mål i livet er at skaffe penge til det næste fiks eller den næste bajer.

Grundloven var igen i vejen for Venstres vilje

Det var hovedsageligt min konflikt med SKAT om, hvordan regnskaber skulle laves, der gav dødsstødet. Fra og med 2002 havde jeg fået henstand med mine regnskaber fordi SKAT i de daværende regioner havde vejledt ophuggerne uens.
Når man ikke laver regnskaber, bliver man sat meget højt i SKAT. Jeg betalte bare - alt for meget - i blind tillid til at SKAT inden længe ville få rettet deres regler ind under grundloven.

Med mine henvisninger til den verserende sag, accepterede SKAT ved hvert møde de manglende regnskaber, så længe jeg blot betalte, hvad de forlangte.

Mit håb var at spare en masse tid ved kun at skulle lave regnskaberne én gang. Men der gik alt for lang tid - og tiden har arbejdet mod mig og med SKAT. Skat fik gjort sagen stadig mere og mere indviklet og uforståelig, mens jeg betalte mere og mere og måtte arbejde stadig hårdere og tage ufordelagtige lån for at overleve.

Adskillige modstridende vejledninger blev udfærdiget i årenes løb i forsøget på at få autoophuggerne til at betale mere moms og undgå tilbagebetaling til de kvikkeste, der fra starten havde set at det bedre kunne betale sig at købe bilerne end at levere en serviceydelse. Men ingen af vejledningerne var gode nok, så SKAT gik i en periode med til at respektere ophuggernes ejendomsret - men kun fremadrettet. Det var flere ophuggere ikke tilfredse med. Lov er lov, og da ingen love var blevet ændret - kun myndyghedernes praksis - måtte ejendomsretten også respekteres bagudrettet. Det betød at det var hævet over enhver tvivl at SKAT nu skyldte ophuggerne mange millioner.

Den kunne man ikke sluge hos SKAT.

Den 17 dec. 2009 havde SKAT's jurister under ledelse af Christian Jensen pludselig opfundet et helt nyt begreb som løste deres problem. "En ophugger kan ikke betragtes som ejer af en bil i momsmæssig henseende".

Det vendte situationen 180 grader - nu var det ophuggerne der skyldte SKAT mange millioner.

Virksomheder der havde fulgt SKAT's vejledning fra 2006 blev herefter opkrævet moms af den momsfrie skrotningspræmie med 3 års tilbagevirkende kraft.

Venstres tilsidesættelse af deres eget principprogram fik så den konsekvens, at mange viksomheder pludselig måtte indstille sig på en helt ny virkelighed, hvor de havde tjent alt for lidt eller slet intet i 3 år.

At drive en virksomhed under en VK regering, er som at spille ludo med Anders Matthesen !

Hør selv - det kan være svært at spille med dem der har magten.

Trods valgløfterne, er mængden af nye love og regler samt vejledninger og bortforklaringer eksploderet.

Tilsidesættelse af selve grundloven og ændring af regler med tilbagevirkende kraft virker selvsagt meget lidt stimulerende på erhverslivets investeringslyst, og har utvivlsomt været hovedårsagen til, at der ikke var nogen kolleger, der havde lyst til at købe og køre den nøglefærdige forretning videre.

Jeg citerer fra Venstres principprogram:

Lovene skal være klare, entydige og forståelige. Lovene skal værne om borgernes retssikkerhed og beskytte mod vilkårlighed, og borgerne skal være beskyttet mod lovgivning med tilbagevirkende kraft.

I retssager, hvor det offentlige er modpart som myndighedsinstans, skal borgernes retsstilling sikres ved, at det offentlige har pligt til at fremlægge sagens oplysninger og pålægges en særlig bevisbyrde. Det skal sikres, at der sker en hurtig og effektiv sagsbehandling.

Liberale lægger afgørende vægt på den personlige frihed, privatlivets ukrænkelighed, den private ejendomsret, ytringsfriheden, trosfriheden, foreningsfriheden, forsamlingsfriheden og erhvervsfriheden, som det fremgår af Grundloven.

Erhvervsfriheden, retten til f.eks. både at drive autoophug og brugtbilhandel, er netop et af de mest centrale punkter i den kommende højesteretssag. SKAT mener nemlig, at autoophuggere er forpligtigede til at skrotte alle de biler, de køber.

Jeg må med skam tilstå, at jeg selv har stemt på dette pseudo-libarale parti - det sker ikke igen.

Alt er blevet solgt for noget nær ejendommens grundværdi.

SKAT's advokat har pyntet ejendommen op til salgHele historien kommer på disse sider - så vend snart tilbage

www.aa-hug.dk Sommerbillede 2010


*** Besøg den døde forretning ***