Startside

Hvad har en dansk autoophugger ret til at eje ?

Miljøstyrelsen har i årevis gjort sig store anstrengelser for at udrydde autoophuggerne i Danmark.

Og nu er vi flere der står til at miste alt hvad vi ejer og har, hvis der ikke snart sker et mirakel.

Listen over hvad der i miljøstyrelsen er bedrevet til skade for genbruget og autoophuggerne er lang.
Den tager vi senere.

Men her kommer topmålet af miljøstyrelsens magtarrogance:

I miljøstyrelsen hævder man at autoophuggerne ikke kan have ejendomsretten til de biler som de har købt.

Det strider ellers mod grundloven og principperne om ejendomsrettens ukrænkelighed.

Men autoophuggere betragtes helt åbenbart ikke som rigtige mennesker.

Vi har i årevis fortrøstningsfulde ventet på en retfærdig afgørelse i Finn Skytte -sagen.
Læs snart mere her - om at skulle svare moms af eget internt arbejde.

Men nu har sagen taget en meget alvorlig drejning.

Det som man i årevis har talt om, som værende en grov administrativ fejl i miljøstyrelsen bliver nu muligvis ophøjet til lov.

Skatteminister Christian Jensen har pludselig skiftet mening og bakker nu miljøstyrelsen op.

Den ejendomsret som alle almindelige mennesker har over genstande som de har købt, skal ikke gælde for autoophuggere. De skal bare skrotte bilerne og betale dobbelt moms.

Og der er meget meget mer på vej......

Er knusning af reservedele, der kunne have været genbrugt, godt for klima og miljø. Connie Hedegaard lavede som miljøminister en lov der fremmer knusning og begrænser genbrug. Med falske løfter om at få hele skrotpræmien udbetalt, lokker Miljøstyrelsen bilejerne til springe genbruget over.

Den 1. januar 2007 søsatte den ellers så kloge og intelligente Connie Hedegaard en ny lov der fremmer knusning og hæmmer genbrug.
Såvel eu-direktiver og hensynet til den frie konkurrence blev tilsidesat i bestræbelserne på at få knust så meget som muligt og gøre de danske autoophuggerne arbejdsløse.

Den nye skrotlov er som noget helt enestående baseret på en aftale mellem de Danske Bilimportører og den svenske gigantvirksomhed Stena Jern og Metal.

Med den aftale slipper Bilimportørerne for at betale autoophuggerne for skrotningen af de mest værdiløse biler og bilimportørerne gør ( sammen med staten ) deres bedste for at henvise så mange bilejere som overhovedet muligt til Stena.

Stena knuser alle biler og alle reservedele der ellers kunne være genbrugt til skade for bilimportørernes salg af nye reservedele.
Connie Hedegaard har afvist at kontrollere at Stena behandler bilerne miljømæssigt korrekt.

Stena er af Det Norske Veritas certificeret til at knuse bilerne og et enkelt årligt besøg er helt tilstækkeligt for at kontrollere at alt går rigtigt for sig.
Ulven kan da sagtens vogte får.

Genbrug eller knusning hvad er bedst for miljøet og for beskæftigelsen ? -
beskæftigelsen i Danmark vel at mærke.

Splinternye reservedele til bilen eller brugte reservedele samt bøffer og rødvin - hvad er bedst for din livskvalitet ?

I deres iver for at hjælpe Stena Jern & Metal glemmer Miljøstyrelsen at holde sig til sandheden.

Miljøstyrelsen vildleder bilejerne

Bilimportørerne betaler ikke for noget som helst !

De har blot indgået en aftale med Stena Jern & Metal.

Denne aftale er ophøjet til lov, og går i al sin enkelthed ud på, at Stena modtager bilerne kvit og frit og får gratis råvarer.

Bilimportørernes fordel af aftalen ligger i at Stena har lovet at alle brugbare reservedele vil blive knust, således at bilejerne er tvunget til at købe nye reservedele hvis de vil have deres biler repareret.

Bilimportørerne kan altså forvente et øget reservedelssalg, samt et øget nyvognssalg når bilejerne hurtigere må opgive at reparere deres biler.

Politikerne forventer øgede indtægter på registreringsafgiften, og er totalt blinde for ressourcespildet, de øgede importudgifter samt alle de arbejdspladser der går tabt i genbrugs- og reparationsbrancherne.


Ansvarlig for disse sider er:

Bjarne Holm
Allerød Autoophug