Miljøvenlig ophugning og skrotning af biler med og uden skrotpræmie

Forretningen er lukket - nu kan du nemt få 3.000 kr. for din bil

Vi betaler typisk kr. 1.200-2.000 for en bil med skrotpræmie

Prisen på netop din bil afhænger af de muligheder vi kan se i den, og er blandt andet afhængig af dens alder og stand.

En skrotpræmie / skrotningspræmie / skrotpris / skrotningspris / skrotningsgodtgørelse på 1.750 kr. er med få undtagelser indbygget i næsten alle biler i Danmark. Formålet med denne denne skrotpræmie er at sikre, at bilerne - uanset stand og værdi i øvrigt - finder vej tilbage i genbrugs- og genvindingskredsløbet til skrotning eller ophug på en miljøvenlig måde - uden at bilejeren skal have penge op af lommen.

Kontant og hurtig afregning tilbydes når:

 • du medbringer bilens originale registreringsattest - den er maskinskrevet
 • dit navn står på registreringsattesten som ejer - ikke kun bruger
 • du medbringer id med billede - f.eks. kørekort, pas eller lign.
 • bilen er forsynet med nummerplader eller en kvittering for afmelding foreligger
 • nøgler, koder samt evt. specialadaptere til hjulmøtrikker/-bolte medfølger
 • du har en aftalt tid - specielt hvis bilen er medtaget og der er fare for udsivning af væsker

Når vi er blevet enige om en pris, udskrives og udfyldes papirerne i løbet af ca. 5 minutter.
Så kan du ubekymret drage videre med kontanter i lommen og skriftlig dokumentation for at bilen er solgt og med garanti vil blive afmeldt i løbet af få dage. Vi kører på motorkontoret tirsdage og fredage.

Det eneste du selv skal huske, er at flytte/opsige evt. abonnement på f.eks. Falck.
Falck hjælper iøvrigt gerne med din bils sidste køretur - hvis den skulle vise sig modvilig.

Evt. for meget betalt forsikring og vægtafgift kommer helt automatisk retur til dig som ejer i løbet en uges tid.

Kontakt Allerød Autoophug

Vi kan nemlig ikke garantere, at vi vil købe "hvad som helt" "når som helst".

Vi køber hvad vi kan se en forretning i - og hvad vi kan overkommme med den tid og plads vi har til rådighed.

Hvis du ikke kan opfylde alle betingelserne for kontant afregning kan du muligvis finde hjælp i det følgende afsnit - ellers er du velkommen til at ringe.

Gå til startsiden


De lange forklaringer om skrotpræmie, skrot, skrotbiler & skrotning

Dette lange afsnit er under stadig konstruktion.

Hvad er min bil værd ?

Værdien af bilens metaller til skrotning og eventuelt reservedele til genbrug - hvis der vel og mærke stadig er et marked - er ofte mindre end omkostningerne ved det samlede arbejde der er forbundet med demontering og korrekt miljøbehandling. Derfor udbetales der ofte et mindre beløb end selve skrotpræmien.

Mange annoncerer dog med "Skrotpræmie 1750 kr", for så at fratrække et gebyr på typisk 250 kr. når du er mødt op med bilen og ønsker at få pengene udbetalt kontant.

Men for at få hele din skrotpræmie på 1.750 kr. skal du så selv skrue nummerpladerne af, køre på motorkontoret for at få det nødvendige stempel på registreringsattesten. Derefter skal du udfylde skrotningsattesten som sammen med registreringsattesten skal puttes i en konvolut der med frimærke på skal indsendes til Miljøordning for biler, som så efter modtagelsen overfører pengene til din konto eller fremsender en check i løbet af en uges tid.

For det tilfældes skyld at brevet skulle blive væk, vil det så også være en pokkers god ide at have en kopi af attesterne - ellers har du mistet enhver form for dukomentation for ejerskab og skrotning.

Skrotpræmie: - undtagelser

Der er ikke skrotpræmie på bilen - når :

 • den er afmeldt før den 1. Juli 2000
 • den har mere end 9 sæder - førsædet medregnet
 • dens totalvægt er over 3.500 kg
 • den kun har været registreret hos selvforsikrede virksomheder og institutioner - f.eks. staten
Hvis bilen er afmeldt før den 1. Juli 2002 er skrotpræmien kun 1.500 kr.

Hvis bilen ikke er berettiget til en skrotningspræmie, kan du blive nødt til at betale for at få den skrottet.

Selv om der er en opsparet skrotpræmie i en bil, kan der blive problemer med at få den udbetalt.
Miljøordning for biler - nu administreret af staten - vil nemlig se den registrerede ejers underskrift på en skrotningsattest eller en slutseddel.
Skulle det vise sig, at det ikke er den registrerede ejers underskift der er på de indsendte papirer, kan de nægte at udbetale skrotpræmien - og det gør de gerne.

Kravet om at få den registrerede ejers underskrift er i klar strid med eu-reglerne på området, men det er den praksis, som statsapparatet har valgt køre.

Derfor køber vi kun biler med skrotpræmie, når vi er helt sikre på at det er den registrerede ejer der skriver under.

Biler uden skrotpræmie køber vi også, men med udgangspunkt i den værdi vi kan se i dem.
Og den kan nemt blive negativ hvis ikke der ikke er reservedele nok til at dække omkostningerne til drift og miljøarbejde.

Registreringsattesten:

Der er flere grunde til at vi skal have bilens registreringsattest.

 • Det er den der skal indsendes til Miljøordning for biler for at udløse skrotpræmien
 • Det er det eneste dokument der samlet indeholder alle oplysninger om bil og ejer
 • Den sammenkæder bilen og den registrerede ejer
 • Den er oftest stemplet med en afmeldingsdato hvis nummerpladerne allerede er indleveret
Den midlertidige registreringsattest dur ikke som dukumentation !

Den er håndskrevet - papiret er tyndt og i A4 format - og som der står skrevet på den, er den kun gyldig i én måned.

Her kommer et link til et billede

Den originale registreringsattest findes i 2 udgaver:

Den gamle, som er i A5 format med grøn baggrundstekst

Den nye, som er i A4 format med blålig baggrundstekst
Den nye består af Del I og Del II som kan rives af og opbevares i bilen ved kørsel til udlandet.
Det er Del I vi skal bruge.

Her kommer et link til et par billeder

Jeg kan ikke finde min registreringsattest - hvad gør jeg ?

Her er der 3 muligheder:

 • Vrid hjernen i dyb koncentration - måske dukker et klart erindringsbillede op
 • Ryd op i dine papirer - måske dukker attesten op mens du glæder dig over den orden du skaber
 • Bestil en ny

En ny registreringsattest kan bestilles ved personligt fremmøde hos Skat.
Der skal betales 50 kr. og registreringsattesten vil normalt dukke op med posten i løbet af en lille uges tid.

Mod et fradrag på i alt 150 kr. kan vi sørge for genbestillingen på motorkontoret.
Det forudsætter imidlertid at ejeren medbringer tilstrækkeligt med papirer af nyere dato der udrydder enhver for for tvivl om ejerforholdet. Det kunne f.eks. være:

 • Forsikringspapirer med stelnummer på
 • Opkrævning, kvittering eller udskrift fra webbank vedr. vægtafgift
 • Indkaldelse til syn

Papirerne skal samlet kunne både sammenkæde og identificere ejer og køretøj.

Bilens ejer får så sine penge med det samme.
Vi betaler gebyret på Motorkontoret.
Vi venter med at ekspedere sagen til vi har bilens papirer.

Nummerplader

Der behøver ikke at være nummerplader på bilen når vi modtager den.

Det vi skal bruge, er en kvittering for afmelding af nummerpladerne - og det kan være:

 • en hvid kvittering fra Motorkontoret/Skat
 • et stempel på registreringsattesten
 • en afmeldingsdato skrevet direkte på en genudstedt registreringsattest
Hvis politiet har nappet nummerpladerne, står ejeren uden en gyldig kvittering. En eventuel kvittering fra politiet accepteres ikke hos Miljøordning for Biler.

Der er desværre ingen vej udenom. Man skal en tur forbi motorkontoret for at få stemplet sin registreringsattest.
Og hvis politiet endnu ikke har nået at indlevere pladerne, så må man gå igen med uforrettet sag.

For langt de fleste er den nemmeste løsning at køre ud til os med bilen og lade os stå for afmeldningen af nummerpladerne.

Du kan trygt sælge din bil til os med nummerpladerne på.
Vi kører til SKAT i Frederikssund hver tirsdag og fredag og afmelder de biler vi har købt. Vi har et rygte der skal plejes og iøvrigt er der ingen risiko for nogen påvirkning af din forsikringspræmie, når vi først har købt bilen. Også selv om det usandsynlige skulle ske, at vi, når bilen skal køres ind på pladsen, kommer til at ramme en anden bil.

Dem der absolut selv vil køre på motorkontoret, kan sagtens gøre det. Det kræver blot lidt planlægning, for man må jo ikke køre i en bil uden nummerplader og motorkontorernes åbningstider er ikke lige så humane som vores.

Købesummen udbetales først når vi har bilens registreringsattest med en kvittering fra motorkontoret - eller - når vi har nummerplader og attest så vi er sikre på selv at kunne klare opgaven.

Den registreredes ejers underskrift, en registreringsattest og en kvittering for afmeldingsdatoen er alt hvad der skal til for at sikre udbetaling af skrotpræmien.

Vi har brugt mange timer på at forklare kunder at der ikke er nogen anden måde at gøre tingene på, når vi som udgangspunk vil være sikre på ikke at blive sorteper.

Vi har ikke lavet reglerne - så klag til statsmagten hvis du er utilfreds.