Priser

Vi er noget tilbageholdende med at prissætte reservedelene her på nettet.

Det er der flere årsager til.

Det er et kæmpe arbejde at holde sig ajour med prisniveauet på de mange forskellige dele som vi har på lager.

Defor håber alle ophuggere på at en de andre tager skridtet fuldt ud og forsyner alle sine dele med fornuftige priser.

Men udover uviljen mod at servere arbejdet for de andre, så ligger alle vore vore vejledende priser i en særskilt database med diverse krydsreferencer mellem forskellige årgange og bilmodeller - noget som absolut ikke lader sig oversætte til HTML-format.

Prisen på den enkelte vare skal derfor indtastes manuelt og også rettes manuelt ved prisændringer. Dette er et stort arbejde som formentligt aldrig bliver helt færdigt, eftersom der konstant er prisændringer.

Priser kan således meget nemt gå hen og blive uaktuelle - og eftersom vi ikke har en hærskare af medarbejdere til at holde os ajour med nyprismarkedet, opfordrer vi både vore kunder og kolleger til at give os et tip om aktuelle nypriser.

Med andre ord:
Kontakt os hvis noget virker for dyrt eller billigt !
Oplys hvem der sælger hvad til hvilken pris - og vi vil bestræbe os på fortsat at være konkurrencedygtige.

Vi forbeholder os naturligvis ret til at ændre eventuelle priser uden forudgående varsel. Det er prisen PÅ NETTET på KØBSDAGEN der er gældende.

Så hvis du finder en gearkasse til 200 kr. så er det den pris der gælder dagen ud, og så er det bare om at få sadlet hesten.

Gå til startsiden