Hensigtserklæring

Allerød Autoophug ønsker med indførelsen af sit miljøledelsessystem, at sikre dokumentation for en korrekt miljøbehandling samt bortskaffelse af biler og affald, efter de til enhver tid gældende regler og lovkrav.

Virksomheden søger gennem miljøbehandling, afmontering og videresalg af genbrugelige dele, at øge genbruget og nedbringe affaldsmængderne fra ophuggede biler. Endvidere vil virksomheden løbende indføre nye metoder og processer, for at reducere miljøbelastningen fra processer og affald for at sikre en løbende forbedring og forebyggelse af forurening.

Grundlaget herfor søges opnået gennem løbende vedligeholdelse af miljøledelsesssystemet samt optræning af en kvalificeret medarbejderstab.

Virksomheden signalerer og sikrer ordnede forhold over for sine kunder.

Gå til startsiden